Administratie

Fides verzorgt de gehele personeelsadministratie.

U ontvangt een factuur voor de gewerkte uren, tegen het van te voren overeengekomen bedrijfstarief.

Fides ondersteunt de uitzendkracht met het aanvragen van een sofinummer, banknummer en ziektekostenverzekering.

100% betrouwbaar

Net als u hecht ook Fides grote waarde aan zekerheid en garanties. Dit betekent voor u dat Fides alle risico’s inzake afdracht van belastingen en sociale premies op een correcte manier heeft afgedekt. Hieronder vindt u een uiteenzetting hoe Fides dit heeft georganiseerd.

G-rekening

Fides is in het bezit van een G-rekening. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om, een bepaald percentage van het factuurbedrag, op deze bankrekening te betalen 

Verklaring betalingsgedrag belastingdienst

Maandelijks vraagt Fides een verklaring betalingsgedrag aan bij de Belastingdienst. Op uw verzoek wordt deze u toegestuurd. Zodoende bent u verzekerd dat Fides haar belastingen en sociale premies tijdig en volledig heeft afgedragen.

VRO 

Fides is VRO gecertificeerd en daardoor tevens opgenomen in het VRO register. Meer informatie omtrent de VRO kunt u nalezen op de website: www.vro.nl

NEN 4400-1

Fides is volledig NEN-4400-1 gecertificeerd. Dit is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: De Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Fides voldoet volledig aan deze norm. Meer informatie omtrent de NEN 4400-I norm kunt u nalezen op de website: www.normeringarbeid.nl. Op deze site vult u bij "Zoeken" de naam "Fides" in. U kunt dan een up-to-date verklaring registratie downloaden.

ABU

Fides Uitzendorganisatie is ABU gecertificeert en daardoor opgenomen in het ABU register (Fides Personeelsdiensten en Fides Professionals).

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) is dé belangenbehartiger van uitzendondernemingen in Nederland. met ruim 500 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie meer dan 65 procent van de markt en is daarmee de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche.

De ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. De leden worden periodiek gescreend door een onafhankelijke, controlerende instelling waardoor constante kwaliteit gewaarborgd is. Meer informatie over de ABU vindt u op: www.abu.nl

Downloaden

Klik hier voor bovengenoemde verklaringen en certificaten.