Huisvesting

Fides verzorgt een goede, degelijke en nette huisvesting op reisbare afstand van de opdrachtgever. Als u aankomt in Nederland wordt u opgevangen door een medewerker van Fides, die u wegwijs maakt. Voor deze huisvesting houden wij een eigen bijdrage in.

Huisvestingsnormen

Leden van de ABU en de NBBU die werken met arbeidsmigranten en daarvoor eigen huisvestingslocaties beschikbaar hebben, moeten voldoen aan de huisvestingsnormen die zijn vastgelegd in de ABU CAO voor Uitzendkrachten en de NBBU CAO voor Uitzendkrachten. Deze normen zijn voor ABU-leden en NBBU-leden exact hetzelfde. Een onafhankelijke instelling controleert of deze huisvestingsnormen door leden op de juiste wijze worden toegepast. Hierbij maken zij gebruik van een normenset, waarin de algemene bepalingen in de CAO zodanig zijn geconcretiseerd dat goed kan worden vastgesteld of de huisvestingsnormen worden nageleefd.

Als blijkt dat aan deze eisen wordt voldaan, mogen zij op hun huisvestingslocaties de sticker Certified Flex Home voeren.

Fides Uitzendorganisatie is Certified Flex Home gecertificeerd.

 

Bijbehorende Foto's

huisvesting-oud
huisvesting-oud-1
huisvesting-oud-2
certifiedflexhomesticker